Tot en met 18-03-2020 zijn er
169
lammetjes geboren

Steun de kudde!

De kudde kan blijven bestaan dankzij subsidies van de gemeenten, de verkoop van lammeren, de giften van particulieren en bedrijven..

Deze financiële steun is van groot belang. Het beheren en gezond houden van de kudde is een kostbare zaak. Uw steun daarbij wordt bijzonder op prijs gesteld!

U kunt ons op verschillende wijze financieel ondersteunen:  

  • word donateur - dit kan voor een bedrag van € 10,-- per jaar; 
  • adopteer een schaap - één schaap adopteren kost € 50,-- per jaar. Van deze adoptie ontvangt u een oorkonde;
  • Eenmalige gift - U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL44ABNA0531839710,
    t.n.v. Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Wij verzoeken u vriendelijk om naast het vermelden van uw naam en adres te vermelden dat het hier een éénmalige gift betreft.
    De schaapskudde heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat u de bijdrage als aftrekpost kunt betrekken bij uw belastingaangifte
Contact:

Voor meer informatie over het ondersteunen van de kudde kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Schaapskudde via onderstaand contactformulier of via e-mail:  info@schaapskudde-epe-heerde.nl

Aanhef:
Voorletter(s):
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail: