Tot en met 01-03-2016 zijn er
144
lammetjes geboren

Agenda:

11-06-2016
Schaapscheerdersfeest
(Centrum Heerde)

Welkom bij Schaapskudde Epe-HeerdeHet is een bijzonder jaar voor de schaapskudde op de Renderklippen.

Afgelopen maanden is er het een en ander opgeknapt. De schaapskooi en hooischuur zijn van een nieuwe rieten kap voorzien, de kooi en het informatiecentrum met ‘uitkijktoren’ zijn netjes ‘in de verf’ gezet, de toegangsweg vanaf de Elburgerweg is met rode klinkers verhard zodat die 365 per jaar open kan blijven en er loopt nu een mooi wandelpad vanaf de Elburgerweg naar de kooi waar vooral mindervaliden bij gebaat zijn en wandelaars geen bemodderde schoenen meer krijgen. De parkeerplaats bij de kooi is gelijktijdig verbeterd. De oude is teruggegeven aan de natuur. Wethouder Gerrit van Dijk en herder Lammert Niesing deden dat op 25 april symbolisch door tijdens een feestje een slagboom te sluiten (zie foto’s). De natuur wordt daar in de aanloop naar de zomer nog een handje geholpen. (Zie ook het nieuwe foto-album)

De verbeteringen hebben plaatsgevonden in een jubileumjaar. Er loopt nu zestig jaar een schaapskudde op de Renderklippen. Op zaterdag 4 augustus 1956 werd een kudde van 82 schapen officieel 'geďnstalleerd'. Een half jaar eerder was de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde opgericht. Vele honderden mensen woonden de plechtigheid bij. De officiële handeling bestond uit het openen van de deuren van de schaapskooi. Onder toeziend oog van vele honderden belangstellenden kwamen de schapen naar buiten. Ze hadden al gauw genoeg van de drukte op de ‘grote stille heide’, want al snel draafden ze weer naar binnen.

Veertig jaar geleden werd een nieuwe traditie in het leven geroepen. Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Epe en Oene werden de schapen voor het eerst in het Eper dorpscentrum geschoren. Sindsdien trekt de kudde, met uitzondering van de MKZ-periode, begin juni beurtelings naar de centra van Epe en Heerde voor het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. Dit jaar is Heerde aan de beurt om het folkloristische festijn te organiseren. Noteer maar in de agenda: zaterdag 11 juni is het zo ver. Als vanouds worden de vachten met de knipschaar handmatig en vakkundig verwijderd.

Tenslotte is het dit jaar twintig jaar geleden dat Lammert Niesing, als opvolger van zijn vader Teun, als herder in dienst trad van de stichting. Hij heeft er in de loop der jaren heel wat taken bij gekregen. Eén ervan is het regelmatig verslag doen van zijn belevenissen op twitter. Hij heeft zich ontpopt tot één van de leukste twitteraars van de regio. Ook op facebook heeft hij een grote schare trouwe volgers.

In de zomer krijgen belangstellenden tegen betaling van een gering bedrag een paar middagen gelegenheid om met hem en zijn kudde op pad te gaan, hem het hemd van het lijf te vragen en te ervaren wat het is om met een gescheperde kudde op pad te gaan. Groepen die met hem meewillen, kunnen contact opnemen via info@schaapskudde-epe-heerde.nl.

    

Actueel: